Julian Cope presents JAPROCKSAMPLER.COM

Artists A-Z

3·a·b·c·d·e·f·g·h·i·j·k·l·m·n·o·p·r·s·t·u·v·w·y·z·ALL

 • 3/3
 • Acid Seven
 • Adams
 • Morio Agata
 • Air
 • Gempei Akasegawa
 • Kuniharu Akiyama
 • Apryl Fool
 • Bach Revolution
 • BE
 • Blind Bird
 • Blues Creation
 • Brain Police (Zunou Keisatsu)
 • Brast Burn
 • Brush
 • J.A. Caesar
 • Shinki Chen & Friends
 • Shinki Chen
 • Chronicle (Kuronikuru)
 • Cosmos Factory
 • Datetenryu
 • Dema
 • Dew
 • East
 • East Bionic Symphonia
 • Epos
 • Far East Family Band
 • Far Out
 • Flied Egg
 • The Flowers
 • Flower Travellin' Band
 • Foodbrain
 • Friends
 • Fujio & Osamu
 • Fulukotofumi
 • Fumanzoku
 • Akira Fuse
 • Fushitsusha
 • Garo
 • Gedo
 • Geino Yamashirogumi
 • Goulois Asterix
 • Group Ongaku
 • Gypsy Blood
 • Hachimitsu Pai
 • HAIR
 • Happy End
 • Harumi
 • Haruophone-Biburasuton
 • Justin Heathcliff
 • Keiji Heino
 • The Helpful Soul
 • Hill Andon
 • Terumasa Hino
 • Hi-Red Center
 • Toshi Ichiyanagi
 • Yasuo Inada
 • Keiju Ishikawa
 • Akira Iskikawa & Count Buffaloes
 • Itsutsu No Akai Fusen
 • The Jacks
 • Jigen
 • Masayoshi Kabe
 • Jun Kamikubo
 • Karuna Khyal
 • Kuni Kawachi
 • Hiroshi Kawani
 • Yamahira Kazuhiko
 • Nagira Kenichi
 • Masabumi (Kochi) Kikuchi
 • Michihiro Kimura
 • Osamu Kitajima
 • Takehisa Kosugi
 • Les Rallizes Denudes
 • Lily
 • Lost Aaraaff
 • M
 • Magical Power Mako
 • Carmen Maki
 • Martha
 • Maru Sankaku Shikaku
 • Toshiro Mayuzumi
 • Mentanpin
 • K Miho & Jazz Eleven
 • Kan Mikami
 • Masato Minami
 • Kohsuke Mine
 • Toshiyuki Miyama & His New Herd Orchestra
 • Fumio Miyashita
 • Kimio Mizutani
 • The Mods
 • Tokihiko Morishita
 • Makoto Moroi
 • Murahatchibu
 • Murasaki
 • Musica Poetica
 • Mustang
 • Mustapha
 • Seiji Nagai
 • Shinju Nagashima
 • Teruo Nakamura
 • Shigeru Narumo
 • Hiroshi Nar
 • Niningashi
 • Takashi Nishioka
 • Shunzo Ohno
 • Matsuo Ono
 • Yoko Ono
 • Orange
 • Ikuzo Orita
 • Oz Days
 • The Peanuts
 • People
 • Powerhouse
 • Pyg!
 • Ranmadou
 • Room
 • Rotten Peach
 • Ruizu Ruizu Kabe Group
 • Sadistic Mika Band
 • Sakenomido
 • Hideakira Sakurai
 • Samurai
 • Sandii & The Sunsetz
 • Masahiko Satoh
 • Seishokki
 • Mizuki Shigeru
 • Slash
 • Smoky Medicine
 • Speed, Glue & Shinki
 • Strawberry Path
 • Yoshihara Sumire
 • Taj Mahal Travellers
 • Yuji Takahashi
 • Nishiokai Takashi
 • Masayuki Takayanagi & New Direction For The Arts
 • Toru Takemitsu
 • Team Random
 • Tenjo Sajiki
 • Shuji Terayama
 • Saitoh Tetsuo
 • Tokedashita Garasu Hako
 • Morishita Tokihiko
 • Tokyo Kid Brothers
 • Tomita
 • Kazuki Tomokawa
 • Yasunao Tone
 • Too Much
 • Miyama Toshiyuki & His New Herd Orchestra
 • TranSonic
 • Uganda
 • Yuya Utchida
 • Vodka Collins
 • VSOP
 • Sadao Watanabe
 • Wax
 • Fujio Yamagauchi
 • Joe Yamanaka
 • Stomu Yamash'ta & Masahiko Satoh
 • Stomu Yamash'ta & The Horizon
 • Stomu Yamash'ta
 • Tetsu Yamauchi
 • Hiro Yanagida
 • Yasumi No Kuni
 • Yellow
 • Yellow Magic Orchestra
 • Tadanori Yokoo
 • Toshiaki Yokota & The Beat Generation
 • Yonin Bayashi
 • Sai Yoshiko
 • Motoharu Yoshizawa
 • Yoshi Wada
 • Joji Yuasa
 • Yuigonka
 • Zen
 • Zero History
 • Zoon